Rapportera länk:

 

Refero revision AB

 

Vi arbetar med identifiering av kapitalläckage, återföring av förlorat kapital - i huvudsak genom momsåtervinning - samt processförbättring och kvalitetssäkring av betalningsprocessen. Vår målgrupp är transaktionsintensiva företag.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: