Rapportera länk:

 

Rydsgårds AIF

 

Ideell fotbollsförening i Rydsgård, Skurups kommun. Öppen för alla oavsett religion, etniskt ursprung, ålder, kön, fysisk samt psykisk förutsättning.
Skurup i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: