Rapportera länk:

 

SFK Certifiering AB

 

Ett av SWEDAC ackrediterat företag med rätt att certifiera enligt kvalitetsstandarden ISO 9000, miljöledningsstandarden ISO 14001 samt standarden med tilläggskraven från bilindustrin enligt QS 9000.
Jönköping i Jönköpings län

 

 

 

 

Nyckelord: