Rapportera länk:

 

SKYREV - Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

 

Vi arbetar för att utveckla och garantera en hög kvalitet inom den kommunala revisionen. Vi certifierar yrkesrevisorer inom den kommunala sektorn.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: