Rapportera länk:

 

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fördelat på fyra fakulteter: Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap i Alnarp, Naturresurser och lantbruksvetenskap i Uppsala, Veterinärmedicin och husdjursvetenskap i Uppsala samt Skogsvetenskap, huvudsakligen i Umeå.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: