Rapportera länk:

 

SUNET - Swedish University Computer Network

 

SUNET har funnits sedan 1980-talet och är idag en för universitet och högskolor gemensam verksamhet som dels förser dem med Internetförbindelser med tillhörande nättjänster, dels arbetar med utveckling av ytterligare tjänster enligt önskemål.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: