Rapportera länk:

 

Sahlins Struts AB Borlänge

 

Vi har vår verksamhet på Svedens Gård strax söder om Borlänge. Vi arbetar idag med uppfödning och försäljning av djur samt kläckning i vårt kläckeri med europas modernaste teknik. Vi säljer strutsprodukter och kött I vår egen butik.
Borlänge i Dalarnas län

 

 

 

 

Nyckelord: