Rapportera länk:

 

Samhall

 

Innehåller information om ett av Sveriges största företag. Samhall är ett statligt aktiebolag som anställer arbetshandikappade.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: