Rapportera länk:

 

Senior Partners AB

 

Ett rikstäckande rekryteringsföretag med inriktning på chefsförsörjning inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: