Rapportera länk:

 

Sextetten Bara Mässingen

 

Sextetten Bara Mässingen är en amatörorkester från Borgholm, Öland, som spela all sorts bläckblåsmusik: gammal brunnsmusik, visor, blues, gladjazz.
Borgholm i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: