Rapportera länk:

 

Signage

 

Har helhelten inom 'digital signage', vilket kan användas för att lyfta fram tjänster, produkter, information, nyheter mm. Budskapet kan ändras sekundsnabbt och spridas direkt till olika informationsskärmar.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: