Rapportera länk:

 

Simmons akustik & utveckling AB

 

Vi utför detaljerade beräkningar och mätningar av ljudisolering och ljud från trafik eller tekniska installationer i byggnader. Vi deltar i svensk och internationell standardisering och är tillsammans med WSP sakkunniga åt Boverket.
Mölndal i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: