Rapportera länk:

 

Skånes universitetssjukhus

 

Skånes universitetssjukhus (i Malmö och Lund)är Sveriges tredje största universitetssjukhus och en del av Region Skåne. Sjukhusets hörnstenar är:• avancerad sjukvård• utbildning• framstående forskning
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: