Rapportera länk:

 

Skryllegården

 

Friluftsfrämjandet Lund driver Skryllegården på uppdrag av Lunds kommun. Naturum Skrylle är ett naturreservat i Skåne med närhet till skåneleden. Här finns även äventyrspedagogerna.
Lund i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: