Rapportera länk:

 

Släps-Kullens samfällighet

 

Föreningen förvaltar samfälld mark och gemensamhetsanläggningar för ca 135 delägande fastigheter i Kullavik, Kungsbacka kommun.
Kungsbacka i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: