Rapportera länk:

 

Socialistiska Partiet

 

Kämpar för att ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre. Samhällets viktigaste tillgångar - storföretag, banker och naturresurser - ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: