Rapportera länk:

 

Södertälje Lokal TV förening

 

Förening med i första hand andra föreningar och organisationer som medlemmar. Vi bedriver lokala kabel- och etersändningar inom Södertälje med närområden samt utvecklar när-TV inom sändningsområdet.
Södertälje i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: