Rapportera länk:

 

Södertörns högskola

 

Bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, samt har lärarutbildning för samtliga verksamhetsområden. Här finns mer än 12 000 registrerade studenter och 750 anställda.
Huddinge i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: