Rapportera länk:

 

Soottech AB

 

SootTech levererar HISS (High Impact Soot System), ett patentsökt, kostnadseffektivt system som möjliggör effektivare ångsotning av pannor och samtidigt minskar ångförbrukningen.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: