Rapportera länk:

 

South Pole AB

 

Levererar produkter och tjänster baserade på Linux. Vi erbjuder konsulttjänster inom en mängd områden, bl.a. programmering och inbyggda system. Säljer också datorserien Kelvin med Linux förinstallerat.Ledande leverantör av beräkningskluster.
Solna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: