Rapportera länk:

 

Sponsorhuset.se

 

Samlar mängder av företag som vill stödja svenskt föreningsliv ekonomiskt. När medlemmar beställer varor eller tjänster av dessa företag så kommer ett sponsorbidrag att tillfalla valfri förening.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: