Rapportera länk:

 

Sport Sponsor Concept

 

Har som målsättning vara den naturliga samarbetspartnern till svenskt föreningsliv – ett samarbete som stärker föreningarnas ekonomi genom att deras medlemmar/supporters varje månad abonnerar på en kasse med baslivsmedel.
Kristianstad i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: