Rapportera länk:

 

StadsMagasinet

 

Startades för att genom en unik kombination av digital och traditionell media skapa en bred kommunikationskanal för Oskarshamns företagare att marknadsföra sig genom. StadsMagasinet utkommer om 12 000 exemplarOskarshamn i Kalmar län

 

 

 

 

Nyckelord: