Rapportera länk:

 

Stallyckan

 

Att bo på lantgård är för många en dröm som är svår att uppfylla. Ännu svårare kan det vara om man har en funktionsnedsättning. Detta vill vi på Stallyckan i Skephult, Marks kommun, råda bot på.
Mark i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: