Rapportera länk:

 

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

 

Det tredje största bostadsinstitutet i Sverige. SBAB finansierar bostäder, både flerbostadshus och egnahem - villor, radhus, kedjehus m.fl. SBAB ger ut privatobligationer också för småsparare.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: