Rapportera länk:

 

Stockholms Musikpedagogiska Institut

 

SMI är en högskola för pedagogisk utbildning i musik och närliggande konstarter. SMI utbildar musiklärare, ensemblepedagoger och röst- och talpedagoger.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: