Rapportera länk:

 

Stockholms miljöbarometer

 

Här kan du följa arbetet med miljömål och hållbarhetsfrågor i Stockholm. Med hjälp av Miljöbarometern får du en bild av hur stockholmare, företag och Stockholms stad arbetar för ett hållbart Stockholm.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: