Rapportera länk:

 

Stockholms privata psykologmottagning

 

Birgitta Norin Olsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och spec. i klinisk psykologi.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: