Rapportera länk:

 

Strateg Marknadsföring

 

Vi kan affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation och vi kan som strategisk rådgivare föra en dialog på företagsledningsnivå om hur vi bäst samordnar informationen för att öka din konkurrenskraft.
Örebro i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: