Rapportera länk:

 

Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD

 

SSD arkiverar och förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till Göteborgs universitet.

 

 

 

 

Nyckelord: