Rapportera länk:

 

Svenska grannskap - grannskapsutbildningar

 

Syftet med grannskap.nu är att lyfta fram och bemyndiga alla som bor i Sverige (särskild de yngre ungdomarna) att börja identifiera sina grannskap och närområden, börja utveckla sunda och hälsosamma grannskap där ungdomar tar ledarskap.
Sollentuna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: