Rapportera länk:

 

Svenska psykoanalytiska föreningen

 

Svenska psykoanalytiska föreningen (SPaF) förmedlar psykoanalys och psykoterapi, bedriver forskning, och arrangerar offentliga föreläsningar. Föreningen även anordnar legitimationsgrundande utbildning i psykoanalys och psykoterapi.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: