Rapportera länk:

 

Svensson Construction AB (SVECON)

 

Säljer HPCbalken som är en nyutvecklad bjälklagsbalk. Ger konstruktören möjlighet till fria bjälklagsytor för pdäck kontor och bostäder.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: