Rapportera länk:

 

Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC)

 

Bygger bostadsrätter åt bosparare i egen kö. SBC bildar bostadsrättsföreningar och erbjuder tjänster till brf inom juridik, ekonomisk och teknisk förvaltning samt ombyggnader.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: