Rapportera länk:

 

TERMIN-ordlistan

 

Samhälltermer på invandrarspråk (serbokroatiska och turkiska)
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: