Rapportera länk:

 

Talent Talk

 

Sveriges ledande fullservicebyrå inom Employer Branding och har funnits sedan 2001. Vi tror att förmågan att attrahera och engagera rätt människor är den största framgångsfaktorn för de allra flesta arbetsgivare. En stark relation till medarbetarna är lika avgörande som den med kunder och investerare.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: