Rapportera länk:

 

Talentia AB

 

Är ett konsultbolag inriktat på rekrytering och strategiska HR-frågor. Vi erbjuder marknadens mest effektiva och träffsäkra metoder vid sökning och urval av chefs- och specialistbefattningar.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: