Rapportera länk:

 

Taubert Production AB

 

Gör TV-produktioner och företagspresentationer på video från manus till färdigredigerad produktion med egen utrustning - Betacam SP och ickelinjär redigering.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: