Rapportera länk:

 

Tills

 

En vision om att lösa problem och göra saker och ting - fysiska eller icke fysiska - attraktiva och begripliga. Här och nu. Tills vidare. Tills allting förändras igen.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: