Rapportera länk:

 

Tillväxt Malmö

 

Vår uppdrag är att stödja enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen och på så sätt bidra till ett bättre Malmö.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: