Rapportera länk:

 

Tommy Lidén Promotion AB

 

Unikt försäljnings- och marknadsförings- konsultföretag med lång erfarenhet och stor kunskap inom den professionella ljud- och ljusbranschen. Ett perfekt komplement när extra resurser behövs.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: