Rapportera länk:

 

Torpis AeroTekniska Värld

 

Här hittar du en massa bilder och info om modellflyg.
Växjö i Kronobergs län

 

 

 

 

Nyckelord: