Rapportera länk:

 

Transphraser.com - Universalparlören

 

Här kan du hitta de vanligaste orden och fraserna du behöver för att förstå grunderna i ett språk. Översättningen genereras automatiskt mellan samtliga språk i databasen.
Sundbyberg i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: