Rapportera länk:

 

Trönösåga

 

Företaget tillverkar bastustugor, lekstugor och friggebodar hyvlade och ohyvlade träprodukter så som ytter- och innerpaneler, lister, foder och reglar. Även specialdimensioner och längder tas fram på beställning.
Söderhamn i Gävleborgs län

 

 

 

 

Nyckelord: