Rapportera länk:

 

Universitetssjukhuset Örebro

 

Utvecklingsinriktat hälso- och sjukvårdscentrum med patienter från stora delar av mellansverige. Flera specialiteter är uppmärksammade långt utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden.
Örebro i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: