Rapportera länk:

 

Up and coming

 

Where talent grows. Vi anordnar kontakten mellan studenter och näringslivet. Vi driver bland annat projekt inom marknadsföring, varumärkesanalys samt career networking.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: