Rapportera länk:

 

Valkonen, Jorma

 

Fotouppdrag innom Västra Sverige, Göteborg m.m
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: