Rapportera länk:

 

Vion Solutions

 

Arbetar som IT-konsulter och med att skapa nya nätverk mellan de lite mindre företagen och de lite större organisationerna. Genom nätverket förbättras kommunikationen och tillåter de större organisationerna komma närmare de mindre företagen.
Norrköping i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: