Rapportera länk:

 

Wargen

 

Konstnär, skribent och fotograf bosatt i Bäl socken, Gotland.
Gotland i Gotlands län

 

 

 

 

Nyckelord: