Rapportera länk:

 

Ydre Fog

 

Specialister på limfog i lövträ. Framförallt på lövträslagen ek, ask, björk, alm med mera. Inriktningen är på limfog och massiva träämnen.
Ydre i Östergötlands län

 

 

 

 

Nyckelord: